Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

CELÉ ZNĚNÍ NALEZNETE V ČÁSTI DOKUMENTY - INFORMACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v termínu 2. 5.  2020 až 16. 5. 2020 dle školského zákona, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Od 4. do 5. května budou v budově mateřské školy vydávány žádosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o podrobení očkování (vždy od 8 do 9 hodin). Žádost lze vytisknout i na webových stránkách školy.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Stačí doložit kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované.

Vyplněné žádosti, přihlášku, čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu budou přijímány osobně na adrese školky (14. 5. – 15. 5. 2020 vždy od 8 do 9 hodin)

nebo ve dnech 2. 5. 2020 až 16. 5. 2020 a to jednou z níže uvedených možností:

1.  do datové schránky školy (3rergph),

2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu zsostretin@pce.cz, msostretin@seznam.cz  (nelze jen poslat prostý e-mail),

3. poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice, Ostřetín 223, 534 01 Holice


Děti budou přijímány dle kapacity mateřské školy a kritérií pro školní rok 2020/2021

 

CELÉ ZNĚNÍ NALEZNETE V ČÁSTI DOKUMENTY - INFORMACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Najdete tam ke stažení:

1. celé znění ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020-2021

2. PŘIHLÁŠKU

3. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

4. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ PRO ROK 2020-2021

5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ

Administrátor | 28.04.2020 v 12:21