Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Základní škola a mateřská škola Ostřetn, okres Pardubice
Kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce Základní škola a mateřská škola Ostřetín okres Pardubice jsme odpovědni za veškerá
zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole a školce. Dále vyřizujeme Vaše
žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám
informace o tom jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:vaclav.rehor@sms-sluzby.cz
tel. +420 770 600 789


K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole,
školce a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu
s doporučením jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů,
námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v Základní a mateřské škole Ostřetín
okres Pardubice(odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce) máte právo:

 • 1. Dotázat se, zda se zpracovávají a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679n dále používáme zkratku ON). V případě,
  že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený zejména opakovaný v krátké době
  můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 • 2. Požadovat opravu svých osobních údajů
  pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání
  pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat
  abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16n 17 a 18 ON).
 • 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON)n anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON) máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 • 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“) u vedení školy.
  1 § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
  2 Čl. 38 odst. 5 ON aktualizace: 18. 5. 2018
 • 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom
  že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON)
  máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak že na adresu zsostretin@pce.cz zašlete zprávu
  v níž uvedeten o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu
  uvedenou na začátku tohoto textu
  anebo osobně.
 • 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte
  pokud se na nás obrátte způsobem prokazujícím Vaši totožnost
  jako je datová schránkan e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem
  případně se do školy, školky dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 • 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazun požadavku nebo podnětu správcem máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Aktualizace: 14. 7. 2022