Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Mateřská škola

"VÍTEJTE VE TŘÍDĚ VODNÍKA OSTŘEPÁČKA"

 

     ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024


     Fotoprezentace naší školy ZDE:


*********************************************************************************

Co nás čeká v září:

 

28.srpna-1.září - otevřeno - adaptační období pro nové děti

4. září - začátek nového školního roku

13. září - třídní schůzka v 16.30h ve třídě (bez přítomnosti dětí)

14. září - divadélko JOJO v MŠ - "Mášenka a medvědi" - vybíráme 80Kč

29. září - uzavření MŠ - ředitelské volno

 

Témata:

Pojďte děti mezi nás

Vodník Ostřepáček seznamuje děti se školkou

Já a moje třída

Přišel podzim do vsi

 

******************************************************************************************

Nová výmalba v prostorách školky od paní Šárky Vavřinkové.

 


*******************************************************************************************

Velice děkujeme všem účastníkům na letní renovaci školkové zahrady.

Akce se podařila a udělalo se hodně práce.

Velký dík patří p. Ročkové, p. Horákové, p. Drahošové, p. Karasové, p. Kaňkovskému,

p. Pajorové, p. Tobiáškovi, p. Hubáčkovi, p. Jakoubkové, p. Kušionové, p. Hájkové, p. Šťastnému

a manželům Jakoubkovým.

 

Za vaše pracovní nasazení děkují p. učitelky Alena a Monika.

******************************************************************************************

 

Každé úterý (říjen až květen) od 15-16hodin se koná návštěvní den pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ.

Viz: Návštěvní řád

 

 

***************************************************************************

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosíme, respektujte a nevoďte děti s příznaky respiračního onemocnění. Děkujeme za pochopení.

 

Na webu je k volnému stažení Edukační program pro zákonné zástupce dětí, které dochazí do MŠ od organizace PMeduca. Doporučujeme shlédnout.


"DÍTĚ CHODÍ DO ŠKOLKY, JEN KDYŽ JE ZDRAVÉ!"

 "KDY ano A KDY ne DO ŠKOLKY"

***************************************************************************************

Aktuální fotogalerie bude doplňována na web

https://ms-ostretin.rajce.idnes.cz/.

Kvůli ochraně soukromí vám budou nově posílány odkazy na jednotlivá alba.

***************************************************************************************


INFO k mateřské škole:


PROVOZ MŠ – 6.30 – 16.30 h

AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ - 797 614 115, 466 686 181

E-MAIL - msostretin@seznam.cz

 

ZAMĚSTNANCI MŠ:

Bc. Alena Bolehovská - vedoucí učitelka

Bc. Monika Schejbalová DiS. - učitelka

------------------------------------------

Lenka Vohralíková - vedoucí jídelny

Simona Kotýrová - kuchařka

Miluše Zítová - provozní

 

 

***************************************************************************************

 Každý měsíc do 20.dne vybíráme školné 200Kč. Tato úplata za vzdělávání se netýká předškolních dětí.

 

***************************************************************************************

O ŠKOLCE:

V MŠ Ostřetín najdete:

- rodinnou atmosféru s individuálním přístupem k potřebám dětí i rodičů

- pěkné moderní vybavení - ložnice s úložnými matracemi do skříní - možnost dalšího využití prostoru pro hry dětí, pro uvolnění a relaxaci dětí, poslechové a taneční činnosti

- interaktivní tabuli

- počítačový koutek, kde si děti pomocí her rozvíjejí své znalosti (matematika, geometrické tvary, barvy, ...)

- hrací koutky s různým zaměřením - kuchyňský kout, kadeřnictví, obchod, výtvarný a hrací koutek

 

Režim dne:

6.30-8.30 - scházení dětí (příchod do 8h), ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti

8.30-9.00 - cvičení, hygiena, přesnídávka

9.00-9.45 - didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní)

9.45-11.45 - pobyt venku dle počasí

11.45-12.15 - hygiena, oběd

12.15-12.30 - vyzvedávání dětí po obědě

12.15-14.15 - odpočinek

14.15-14.45 - svačina

14.45-16.30 - spontánní činnosti, hry dle volby dětí, za příznivého počasí pobyt na zahradě

 

***************************************************************************************

 Během školního roku nabízíme dětem tyto akce:

- cvičení v tělocvičně 1x týdně

- vycházky do přírody

- divadelní představení v MŠ

- besedy ve spolupráci s Ekocentrem Paleta

- tvořivé dílničky pro děti a rodiče

- besídky

- karneval

- den otevřených dvěří

- den zábavy a sportu k mezinárodnímu dni dětí

- školní výlet a exkurze

- rozloučení s budoucími prvňáčky

- návštěva ZŠ

a další.

 

Kromě běžných činností nabízíme:

- logopedickou prevenci ve spolupráci s logopedem a rodiči

- základy anglického jazyka

- celoroční projekt plný pohybu a her s Českou obcí sokolskou - "Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky"

 

***************************************************************************************

 VÝHODY NAŠÍ ŠKOLKY:

- nízké školné s stravné

- individuální přístup ke všem dětem

- postupná adaptace pro nově příchozí děti

- návaznost předškolního vzdělávání na školní vzdělání - společné akce, soutěže, návštěvy školy


********************************************************************************************

 

Co dítě potřebuje v MŠ:

 

Do třídy

 

  • * Pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při výtvarných aktivitách)

  • * Přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené bačkory s pevnou patou a bílou podrážkou, nevhodné jsou pantofle či „crocsy“)

 

Na pobyt venku

 

Sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období (starší tepláky, mikiny, šusťáková souprava, boty do písku, pokrývka hlavy, holínky, pogumované soupravy odolné vlhku a špíně - vše dle vlastního uvážení a s ohledem na skutečnost, že dítě smí toto oblečení umazat). Holínky si děti nechávají ve školce na stálo v botníku. Gumové „crocsy“ nedávejte dětem ani na pobyt venku z důvodu bezpečnosti.

Na VENKOVNÍ pitný režim podepsanou lahvičku na pití, z které umí pít.  A pokud možno si jí i poznají. Během dne se budou lahve dle potřeby doplňovat. Lahvičku si budou děti přinášet i odnášet každý den. Nechávejte ji na polici v šatně.

 

Do postýlky

 

Pyžamo (ob týden si jej děti nosí domů na výměnu). Podložky proti počůrání prozatím nosit nemusíte, školka je poskytne.

 

Do šatny

 

v jednom látkovém sáčku – náhradní oblečení

 

Spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, venkovní kalhoty, legíny, ... – oblečení, které si dítě bude moci převléknout v případě nehody. Tento sáček průběžně doplňujte.

 

v druhém látkovém sáčku

 

Oblečení do tělocvičny - Sportovní kalhoty a cvičky či vhodnou sálovou obuv.


Další info:

  • Školné vybíráme hotově 200,- Kč vždy do 15.dne v měsíci. (netýká se předškolních dětí)

  • Nedávejte dětem do školky žádné hračky z domu (plyšáky apod.) ani na poličky do šaten.

  • Prosíme rodiče předškoláků, aby si po každé nepřítomnosti dítěte vyžádali u paní učitelky omluvný list a dopsali údaje.

  • Děti, které chodí po obědě domů. si rodiče vyzvedávají v době 12.15-12.30h.
  • Sledujte pravidelné a aktuální info na nástěnce v šatně.

  • Nevoďte do školky dítě s příznaky respiračního onemocnění.

 
*****************************************************************************************

STRAVA

Odhlášky a přihlášky stravného v MŠ je třeba hlásit nejpozději do 7.00 hodin daného dne na e-mail jidelnaostretin@seznam.cz nebo na tel. 797 614 115, 466 686 181 jinak stravné propadá.

ODHLÁŠENÍ PREFERUJEME FORMOU SMS NA MOBIL.

 

Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne.

Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

V době nemoci neprodleně dítě odhlásit a respektovat dobu odhlašování stravy.

 

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 48Kč za den.

 

 **************************************************************************************


*******************************************************************************************


MOTTO:

Vlídnost, úsměv, pohoda - to je naše dohoda.

*******************************************************************************************