Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Mateřská škola

 

"VÍTEJTE VE TŘÍDĚ VODNÍKA OSTŘEPÁČKA"

 

     ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024


     Fotoprezentace naší školy ZDE:


*********************************************************************************

Zápis pro předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025 se koná v termínu:

2.-3.května vyzvednutí přihlášky (14.30-16.30h)

13.-14.května přijímání žádostí (14.30-16.30h)

Více informací, přihlášku a kritéria naleznete v sekci Dokumenty MŠ.

 

*********************************************************************

*********************************************************************************************

Co nás čeká v květnu:

2.5. - den otevřených dveří

15.5. - mini besídka ke Dni matek a tvořivá dílnička

16.5. - výlet do ekocentra v HK - DĚTI PŘIVEĎTE PROSÍM DO 7.30 - více info na nástěnce v MŠ

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

VE ČTVRTEK 16. 5. 2024 JE PO CELÝ DEN NAHLÁŠENA ODSTÁVKA ELEKTŘINY V OSTŘETÍNĚ – DĚTI BUDOU MÍT TENTO DEN ODHLÁŠENÉ STRAVOVÁNÍ!!

V tento den máme pro děti na dopoledne naplánovaný výlet do Centra Ekologické výchovy v Hradci Králové na program „ŽÁBA U RYBNÍKA“

 

Máme pro Vás tyto možnosti:

- děti budou celý den ve školce, dopoledne program v HK, odpoledne v MŠ - RODIČE SI PRO SVÉ DÍTĚ ZAJISTÍ STUDENOU STRAVU NA CELÝ DEN, DO BATOHU, JAKO KDYŽ SE JEDE NA CELÝ DEN NA VÝLET – PRVNÍ SVAČINU, OBĚD, DRUHOU SVAČINU A PITÍ NA CELÝ DEN

- děti budou ve školce jen na dopoledne, pojedou na dopolední program do HK - RODIČE DAJÍ DĚTEM DO BATOHU SVAČINU A PITÍ JEN NA DOPOLEDNE A ODVEDOU SI DĚTI VE 12 HODIN DOMŮ

- děti si necháte ve čtvrtek 16.5.2024 doma na celý den a nepojedou s námi na program do HK

 

Témata: 

MOJE MILÁ MATIČKO

TATÍNEK A MAMINKA

ŽIVOT POD VODOU

LETNÍ LOUKA

 

 

 

Průběžně doplňujeme fotografie do alba, na které vám byl zaslán odkaz.

******************************************************************************************

 


*******************************************************************************************

Hrajeme si na školu - lekce v úterý

Angličtina s Cookiem - lekce ve středu

Potančeníčko - lekce ve čtvrtek - 14.30-15.30h

Cvičení se Sokolem - čtvrteční dopoledne - dle počasí - v tělocvičně

******************************************************************************************

 

Každé úterý (říjen až květen) od 15-16hodin se koná návštěvní den pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ.

Viz: Návštěvní řád

 

 

***************************************************************************

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosíme, respektujte a nevoďte děti s příznaky respiračního onemocnění. Děkujeme za pochopení.

 

Na webu je k volnému stažení Edukační program pro zákonné zástupce dětí, které dochazí do MŠ od organizace PMeduca. Doporučujeme shlédnout.


"DÍTĚ CHODÍ DO ŠKOLKY, JEN KDYŽ JE ZDRAVÉ!"

 "KDY ano A KDY ne DO ŠKOLKY"

***************************************************************************************

Aktuální fotogalerie bude doplňována na web

https://ms-ostretin.rajce.idnes.cz/.

Kvůli ochraně soukromí vám budou nově posílány odkazy na jednotlivá alba.

***************************************************************************************


INFO k mateřské škole:


PROVOZ MŠ – 6.30 – 16.30 h

AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ - 797 614 115, 466 686 181

E-MAIL - msostretin@seznam.cz

 

ZAMĚSTNANCI MŠ:

Bc. Alena Bolehovská - vedoucí učitelka

Bc. Monika Schejbalová DiS. - učitelka

------------------------------------------

Lenka Vohralíková - vedoucí jídelny

Simona Kotýrová - kuchařka

Miluše Zítová - provozní

 

 

***************************************************************************************

 Každý měsíc do 20.dne vybíráme školné 200Kč. Tato úplata za vzdělávání se netýká předškolních dětí.

 

***************************************************************************************

O ŠKOLCE:

V MŠ Ostřetín najdete:

- rodinnou atmosféru s individuálním přístupem k potřebám dětí i rodičů

- pěkné moderní vybavení - ložnice s úložnými matracemi do skříní - možnost dalšího využití prostoru pro hry dětí, pro uvolnění a relaxaci dětí, poslechové a taneční činnosti

- interaktivní tabuli

- hrací koutky s různým zaměřením - kuchyňský kout, kadeřnictví, obchod, výtvarný a hrací koutek

 

Režim dne:

6.30-8.30 - scházení dětí (příchod do 8h), ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti

8.30-9.00 - cvičení, hygiena, přesnídávka

9.00-9.45 - didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní)

9.45-11.45 - pobyt venku dle počasí

11.45-12.15 - hygiena, oběd

12.15-12.30 - vyzvedávání dětí po obědě

12.15-14.15 - odpočinek

14.15-14.45 - svačina

14.45-16.30 - spontánní činnosti, hry dle volby dětí, za příznivého počasí pobyt na zahradě

 

***************************************************************************************

 Během školního roku nabízíme dětem tyto akce:

- cvičení v tělocvičně 

- vycházky do přírody

- divadelní představení v MŠ

- besedy ve spolupráci s ekocentrem

- tvořivé dílničky pro děti a rodiče

- besídky

- karneval

- den otevřených dvěří

- den zábavy a sportu k mezinárodnímu dni dětí

- školní výlet a exkurze

- rozloučení s budoucími prvňáčky

- návštěva ZŠ

- hrátky na školu

a další.

 

Kromě běžných činností nabízíme:

- logopedickou prevenci ve spolupráci s logopedem a rodiči

- základy anglického jazyka

- taneční kroužek pro předškoláky

- celoroční projekt plný pohybu a her s Českou obcí sokolskou - "Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky"

 

***************************************************************************************

 VÝHODY NAŠÍ ŠKOLKY:

- nízké školné s stravné

- individuální přístup ke všem dětem

- postupná adaptace pro nově příchozí děti

- návaznost předškolního vzdělávání na školní vzdělání - společné akce, soutěže, návštěvy školy


********************************************************************************************

 

Co dítě potřebuje v MŠ:

 

Do třídy

 

  • * Pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při výtvarných aktivitách)

  • * Přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené bačkory s pevnou patou a bílou podrážkou, nevhodné jsou pantofle či „crocsy“)

 

Na pobyt venku

 

Sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období (starší tepláky, mikiny, šusťáková souprava, boty do písku, pokrývka hlavy, holínky, pogumované soupravy odolné vlhku a špíně - vše dle vlastního uvážení a s ohledem na skutečnost, že dítě smí toto oblečení umazat). Holínky si děti nechávají ve školce na stálo v botníku. Gumové „crocsy“ nedávejte dětem ani na pobyt venku z důvodu bezpečnosti.

Na VENKOVNÍ pitný režim podepsanou lahvičku na pití, z které umí pít.  A pokud možno si jí i poznají. Během dne se budou lahve dle potřeby doplňovat. Lahvičku si budou děti přinášet i odnášet každý den. Nechávejte ji na polici v šatně.

 

Do postýlky

 

Pyžamo (ob týden si jej děti nosí domů na výměnu). Podložky proti počůrání prozatím nosit nemusíte, školka je poskytne.

 

Do šatny

 

v jednom látkovém sáčku – náhradní oblečení

 

Spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky, venkovní kalhoty, legíny, ... – oblečení, které si dítě bude moci převléknout v případě nehody. Tento sáček průběžně doplňujte.

 

v druhém látkovém sáčku

 

Oblečení do tělocvičny - Sportovní kalhoty a cvičky či vhodnou sálovou obuv.


Další info:

  • Školné vybíráme hotově 200,- Kč vždy do 15.dne v měsíci. (netýká se předškolních dětí)

  • Nedávejte dětem do školky žádné hračky z domu (plyšáky apod.) ani na poličky do šaten.

  • Prosíme rodiče předškoláků, aby si po každé nepřítomnosti dítěte vyžádali u paní učitelky omluvný list a dopsali údaje.

  • Děti, které chodí po obědě domů. si rodiče vyzvedávají v době 12.15-12.30h.
  • Sledujte pravidelné a aktuální info na nástěnce v šatně.

  • Nevoďte do školky dítě s příznaky respiračního onemocnění.

 
*****************************************************************************************

STRAVA

Odhlášky a přihlášky stravného v MŠ je třeba hlásit nejpozději do 7.00 hodin daného dne na e-mail jidelnaostretin@seznam.cz nebo na tel. 797 614 115, 466 686 181 jinak stravné propadá.

ODHLÁŠENÍ PREFERUJEME FORMOU SMS NA MOBIL.

 

Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne.

Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

V době nemoci neprodleně dítě odhlásit a respektovat dobu odhlašování stravy.

 

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 48Kč za den.

 

 **************************************************************************************


*******************************************************************************************


MOTTO:

Vlídnost, úsměv, pohoda - to je naše dohoda.

*******************************************************************************************