Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Jídelna

Základní informace o školní jídelně

 

Adresa

Školní jídelna, Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice

Ostřetín 70

Holice 534 01

 

E-mail: jidelnaostretin@seznam.cz

Telefon: 466 686 181

 

Číslo účtu pro platbu stravného: 115-3284660257/0100

 

Vedoucí školní jídelny

Lenka Vohralíková

 

Kuchařka

Simona Kotýrová

 

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování“ č. 107/2005 Sb. a Hygienickými předpisy – vyhláška č. 137/2004, ve znění vyhlášky č. 602/2006 , vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři

 

Stravné se platí bezhotovostně, hradí se na účet školy, splatnost je do 26. dne předchozího měsíce

 

Vyúčtování přeplatků se provádí 1x ročně v červenci a bude vráceno na Váš účet

 

Odhlášky a přihlášky stravného v MŠ i v ZŠ je třeba hlásit nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne na e-mail: jidelnaostretin@seznam.cz nebo na tel. 466 686 181, jinak stravné propadá neomluvenému dítěti se započítává stravné, první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru jídla do vlastního jídlonosiče od 11. 00 do 11.30 hodin.

  • *na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne

  • *v době nemoci neprodleně dítě (žáka) odhlásit a respektovat dobu odhlašování stravy

 

Výše stravného

 

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu pro děti v MŠ je:

3 – 6 let 48,-- Kč

 

Cena pro děti v ZŠ je:

7-10 let oběd 30,-- Kč přesnídávka 13,-- Kč svačina 11,-- Kč

11-14 let oběd 33,-- Kč přesnídávka 13,-- Kč svačina 11,-- Kč

 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v jídelně ZŠ a v MŠ na nástěnce v šatně. Jídelní lístek je také na internetové stránce.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 48/1993 Sb.

 

Vohralíková Lenka

vedoucí školní jídelny

 

Seznam alergenů.