Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Družina

  1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Školní družina je umístěna v prostorách dřívějšího učitelského bytu. Má samostatný vchod a je součástí hlavní budovy základní školy.

Školní družina má jedno oddělení, které navštěvují žáci 1. – 5. ročníku základní školy. Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.

Denní počet žáků se během dne mění podle návštěvnosti kroužků.

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou, učením a individuální prací. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě – environmentální výchova, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat jeden druhého. Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a pomáhal vytvářet vhodné klima. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Rodiče jsou seznámeni s provozem a vnitřním řádem školní družiny a jsou i průběžně informováni o chování, úspěchu či nezdaru svého dítěte.

 

Materiální podmínkyškolní družina má samostatné prostory skládající se z herny, ve které jsou kromě hrací plochy a gaučíků ještě skříně a regály se zásobou deskových společenských her, stavebnic, kostek a hraček pro děti. Díky propojení družiny s přistavěnou učebnou využíváme v učebně interaktivní tabuli s výukovými programy pro děti s různými tématy. K dispozici jsou zde také žíněnky na ranní tělovýchovné chvilky a hlavně velký prostor pro pohybové aktivity. Žáci si své oblečení, věci na sport i aktovky ukládají do šatny, která je také součástí družiny. Pomůcky, sportovní náčiní, stavebnice, hračky se každoročně obměňují a doplňují dle potřeby a pro pestřejší využití volného času dětí.

 

Prostorové podmínky – pro deskové společenské hry, pro kreslení, malování, tvoření nebo jen čtení využívá školní družina prostor přístavby učebny, postavené v roce 2020. Pro pohybové aktivity dětí je dostupný tělovýchovný areál školy s prolézačkami a houpačkami pro děti a nově vybudované školní hřiště s běžeckou dráhou pro sportovní aktivity, v případě nepřízně počasí tělocvična vybavená sportovním nářadím a náčiním. Školní družina je tak neoddělitelnou součástí základní školy.

 

Personální podmínky – pedagogické působení zajišťuje jedna kvalifikovaná vychovatelka, která je iniciátorem a průvodcem dětí při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí. Probouzí v dětech zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Během pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro rozvoj zdravého sebevědomí, sebejistoty, schopnosti být sám sebou i přizpůsobení se životu ve skupině i položit základy pro celoživotní vzdělávání. Svoji kvalifikaci si vychovatelka rozšiřuje dalším vzděláváním formou samostudia, akreditovaných kurzů, porad, seminářů i počítačovou gramotností.