Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Jídelna

Základní informace o školní jídelně

 

Adresa

Školní jídelna, Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice

Ostřetín 70

Holice 534 01

 

E-mail: jidelnaostretin@seznam.cz

Telefon: 466 686 181

 

Číslo účtu pro platbu stravného: 115-3284660257/0100

 

Vedoucí školní jídelny

Lenka Vohralíková

 

Kuchařka

Simona Kotýrová

 

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování“ č. 107/2005 Sb. a Hygienickými předpisy – vyhláška č. 137/2004, ve znění vyhlášky č. 602/2006 , vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři

 

Stravné se platí bezhotovostně, hradí se na účet školy, splatnost je do 26. dne předchozího měsíce

 

Vyúčtování přeplatků se provádí 1x ročně v červenci a bude vráceno na Váš účet

 

Odhlášky a přihlášky stravného v MŠ i v ZŠ je třeba hlásit nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne na e-mail: jidelnaostretin@seznam.cz nebo na tel. 466 686 181, jinak stravné propadá

  • neomluvenému dítěti se započítává stravné, první den neplánované nepřítomnosti je možnost odběru jídla do vlastního jídlonosiče od 11. 00 do 11.30 hodin

  • na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne

  • v době nemoci neprodleně dítě (žáka) odhlásit a respektovat dobu odhlašování stravy

 

Výše stravného

 

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu pro děti v MŠ je:

3 – 6 let 42,-- Kč

7 let 44,-- Kč

 

Cena pro děti v ZŠ je:

7-10 let oběd 27,-- Kč přesnídávka 11,-- Kč svačina 8,-- Kč

11-14 let oběd 30,-- Kč přesnídávka 11,-- Kč svačina 8,-- Kč

 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v jídelně ZŠ a v MŠ na nástěnce v šatně. Jídelní lístek je také na internetové stránce.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 48/1993 Sb.

 

Vohralíková Lenka

vedoucí školní jídelny

 

Seznam alergenů.