Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Jídelna

Ve školní jídelně se denně připravuje 70-80 obědů pro žáky ZŠ i Mateřskou školu a personál. Obědy vaří paní Kotýrová. Ranní i odpolední svačiny připravuje paní Zitová a to nejen pro děti v MŠ, ale i pro žáky ZŠ, což je ojedinělá služba, kterou umožňuje jen málo zařízení v republice. Ke každému jídlu se podává pití - mléko, bílá káva, kakao, čaj, šťáva.

Tímto je dětem zabezpečeno stravování a pitný režim po celý den.

Platby za stravování budou prováděny měsíc předem, nejpozději do 26. dne v měsíci, převodem z účtu na účet školy 115-3284660257/0100 s určeným variabilním symbolem.

Paušální částku za dané stravování určí vedoucí školní jídelny.


Poslední platba ve školním roce bude nejpozději do 26. května.

Jednou za rok v měsíci červenci proběhne vyúčtování a vrácení přeplatku za školní rok na osobní účty.

Odhlášky i přihlášky obědů jsou možné do 7.30 hodin daného dne na tel. 466 686 181 (MŠ) nebo na emailu jidelnaostretin@seznam.cz.

 

Seznam alergenů.