Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Jídelna

Školní rok 2020 /2021

Přihlašování a odhlašování stravného

Platby za stravování budou prováděny měsíc předem, nejpozději do 26. dne v měsíci, převodem zúčtu na účet školy 115-3284660257/0100 pod variabilním symbolem, který jste obdrželi při přihlašování (příkaz od srpna nebo 2x v září).Poslední platba ve školním roce bude nejpozději do 26. května.Vyúčtování přeplatků bude provedeno 1x ročně v měsíci červenci a zaslány budou na osobní účty.Z důvodu přestavby kuchyně je strava dovážena ze školní jídelny v Holicích.

Novinka – odhlašování dětí mateřské školy a žáků základní školy bude den předem do 12 hodin na nové telefonní číslo školky tel. 797 614 115 (na původní telefonní číslo 466 686 181 nevolejte) nebo e-mailem jidelnaostretin@seznam.cz.V případě náhlého onemocnění dítěte mateřské školy a žáka základní školy je možno na základě žádosti rodičů vydat stravu do vlastního jídlonosiče v první den nemoci a to v době od 11.00 – 12.00 hodin.

Pokud zákonný zástupce neomluví přítomnost v mateřské škole a základní škole je povinen uhradit stravné i za tyto dny.

Prázdniny a ředitelské volno: žáci nemají nárok na dotovaný oběd.

 

Seznam alergenů.