Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Mateřská škola

 

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

****************************************************************************************

"VÍTEJTE VE TŘÍDĚ VODNÍKA OSTŘEPÁČKA"


******************************************************************************************
******************************************************************************************

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)


Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на

навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitelka mateřské školy,jejíž činnost vykonává

/Директор дитячогосадка, діяльність якого здійснюється

Základní škola a Mateřská škola Ostřetín, okr. Pardubice

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:


********************************************************************************************************

Dokumenty zde: Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2022/2023

Zápis se bude konat 30.6.2022 od 6.30-16.30 v budově mateřské školy Ostřetín 223.


Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.


K žádosti (která je ke stažení zde) musí být předloženy k nahlédnutí následující doklady:
Ø Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
Ø Doložení místa pobytu dítěte
Ø Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení od lékaře je součástí tiskopisu žádosti, který je ke stažení.

 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:


1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na území Ostřetína, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku.
2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem na území Ostřetína, a to podle věku od nejstaršího až do naplnění kapacity mateřské školy.

Předpokládaný počet přijímaných: 1 (vzhledem k téměř naplněné kapacitě MŠ)


Adresa školy: Základní a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice

Ostřetín 70, 534 01 Holice (budova MŠ Ostřetín 223) 

********************************************************************************************

Návštěvní den v MŠ:

Poslední návštěvní den v tomto školním roce 2021/2022 proběhne 28.6.2022 15-16h.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


*******************************************************************************************

 

Co nás čeká v červnu:

1.6. - dětský den - výlet do ZOOparku Stěžery - info

15.6. - divadlo v MŠ - Dlouhý, Široký a Bystrozraký

16.6. - školní akademie v kulturním domě - pasování předškoláků na školáky - PROVOZ DO 15.30H

 

Děti mají za úkol přinést tašku/igelitku na výkresy.

 

ÚTERNÍ ODPOLEDNE 15-16h návštěvní den

pyžamka domů: 3.6., 17.6., 1.7.

*******************************************************************************************

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

PROSÍME, NAHLASTE DOCHÁZKU DÍTĚTE. DĚKUJEME. 

 

PÁTEK 1. 7. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

PONDĚLÍ 4. 7. – MŠ UZAVŘENA

 

 

 

ÚTERÝ 5. 7. - MŠ UZAVŘENA – SVÁTEK

 

 

 

STŘEDA 6. 7. - MŠ UZAVŘENA – SVÁTEK

 

 

 

ČTVRTEK 7. 7. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

PÁTEK 8. 7. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

TÝDEN OD 11. 7. DO 15. 7. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

OD PONDĚLÍ 18. 7. DO STŘEDY 24. 8. - MŠ UZAVŘENA

 

 

 

ČTVRTEK 25. 8. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

PÁTEK 26. 8. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

PONDĚLÍ 29. 8. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

ÚTERÝ 30. 8. - MŠ OTEVŘENA

 

 

 

STŘEDA 31. 8. - MŠ OTEVŘENA***************************************************

 

OPAKOVANĚ UPOZORŇUJEME:

Prosíme, respektujte a nevoďte děti s příznaky respiračního onemocnění. Děkujeme za pochopení.


"DÍTĚ CHODÍ DO ŠKOLKY, JEN KDYŽ JE ZDRAVÉ!"

 "KDY ano A KDY ne DO ŠKOLKY"

***************************************************************************************

 

PROVOZ MŠ – 6.30 – 16.30 h

AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ - 797 614 115, 466 686 181

E-MAIL - msostretin@seznam.cz

 

ZAMĚSTNANCI MŠ:

Bc. Alena Bolehovská - vedoucí učitelka

Bc. Monika Schejbalová DiS. - učitelka

Radka Jakoubková - asistentka

------------------------------------------

Lenka Vohralíková - vedoucí jídelny

Simona Kotýrová - kuchařka

Miluše Zítová - provozní

 

 

***************************************************************************************

 

 

***************************************************************************************

O ŠKOLCE:

V MŠ Ostřetín najdete:

- rodinnou atmosféru s individuálním přístupem k potřebám dětí i rodičů

- pěkné moderní vybavení - ložnice s úložnými matracemi do skříní - možnost dalšího využití prostoru pro hry dětí, pro uvolnění a relaxaci dětí, poslechové a taneční činnosti

- interaktivní tabuli

- počítačový koutek, kde si děti pomocí her rozvíjejí své znalosti (matematika, geometrické tvary, barvy, ...)

- hrací koutky s různým zaměřením - kuchyňský kout, kadeřnictví, obchod, výtvarný a hrací koutek

 

Režim dne:

6.30-8.30 - scházení dětí (příchod do 8h), ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti

8.30-9.00 - cvičení, hygiena, přesnídávka

9.00-9.45 - didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní)

9.45-11.45 - pobyt venku dle počasí

11.45-12.15 - hygiena, oběd

12.15-12.30 - vyzvedávání dětí po obědě

12.15-14.15 - odpočinek

14.15-14.45 - svačina

14.45-16.30 - spontánní činnosti, hry dle volby dětí, za příznivého počasí pobyt na zahradě

 

***************************************************************************************

 Během školního roku nabízíme dětem tyto akce:

- cvičení v tělocvičně 1x týdně

- vycházky do přírody

- divadelní představení v MŠ

- besedy ve spolupráci s Ekocentrem Paleta

- tvořivé dílničky pro děti a rodiče

- besídky

- karneval

- den otevřených dvěří

- den zábavy a sportu k mezinárodnímu dni dětí

- školní výlet a exkurze

- rozloučení s budoucími prvňáčky

- návštěva ZŠ

a další.

 

Kromě běžných činností nabízíme:

- logopedickou prevenci ve spolupráci s logopedem a rodiči

- celoroční projekt plný pohybu a her s Českou obcí sokolskou - "Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky"

 

***************************************************************************************

 

- nízké školné s stravné

- individuální přístup ke všem dětem

- návaznost předškolního vzdělávání na školní vzdělání - společné akce, soutěže, návštěvy školy


********************************************************************************************


AKTUÁLNĚ:

  • Školné vybíráme hotově 200,- Kč vždy do 15.dne v měsíci.

  • Na pitný režim dejte prosím dětem do školky podepsanou lahvičku na pití, z které umí pít.  A pokud možno si jí i poznají. Během dne se budou lahve dle potřeby doplňovat. Lahvičku si budou děti přinášet i odnášet každý den.

  • Nedávejte dětem do školky žádné hračky z domu (plyšáky apod.) ani na poličky do šaten.

  • Prosíme rodiče předškoláků, aby si po každé nepřítomnosti dítěte vyžádali u paní učitelky omluvný list a dopsali údaje.

  • Děti, které chodí po obědě domů. si rodiče vyzvedávají v době 12.15-12.30h.
  • Sledujte pravidelné a aktuální info na nástěnce v šatně.

  • Do sáčku k náhradním věcem vložte prosím v uzavřeném obalu dvě čisté roušky. Rouška bude použita v případě zjištění podezření na nákazu COVID - 19 u některého z dětí. V takovém případě budou nosit roušku všechny děti ve třídě, ve které bylo zjištěno podezření na nákazu koronavirem a to až do doby než dojde k vyloučení podezření!
  • Nevoďte do školky dítě s příznaky respiračního onemocnění.

 
*****************************************************************************************

STRAVA

Odhlášky a přihlášky stravného v MŠ je třeba hlásit nejpozději do 7.00 hodin daného dne na e-mail jidelnaostretin@seznam.cz nebo na tel. 797 614 115, 466 686 181 jinak stravné propadá.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne.

Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

V době nemoci neprodleně dítě odhlásit a respektovat dobu odhlašování stravy.

 

 **************************************************************************************


*******************************************************************************************


MOTTO:

Vlídnost, úsměv, pohoda - to je naše dohoda.

*******************************************************************************************