Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Mateřská škola


ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022


****************************************************************************************

"VÍTEJTE VE TŘÍDĚ VODNÍKA OSTŘEPÁČKA"


******************************************************************************************


Co nás čeká v ZÁŘÍ:

 

1.9. - první školní den

9.9. - třídní schůzka - 16.30h

10.9. - pyžamka domů

24.9. - pyžamka domů

27.9. - divadlo v MŠ - Nový Zéland - vybíráme 65Kč za dítě

28.9. - státní svátek - volno

***************************************************************************************

 

PROVOZ MŠ – 6.30 – 16.30 h

AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ - 797 614 115

E-MAIL - msostretin@seznam.cz

 

ZAMĚSTNANCI MŠ:

Bc. Alena Bolehovská - vedoucí učitelka

Bc. Monika Schejbalová DiS. - učitelka

Radka Jakoubková - asistentka

Lenka Vohralíková - vedoucí jídelny

Simona Kotýrová - kuchařka

Miluše Zítová - provozní

 

 

***************************************************************************************

 

 

***************************************************************************************

O ŠKOLCE:

V MŠ Ostřetín najdete:

- rodinnou atmosféru s individuálním přístupem k potřebám dětí i rodičů

- pěkné moderní vybavení - ložnice s úložnými matracemi do skříní - možnost dalšího využití prostoru pro hry dětí, pro uvolnění a relaxaci dětí, poslechové a taneční činnosti

- interaktivní tabuli

- počítačový koutek, kde si děti pomocí her rozvíjejí své znalosti (matematika, geometrické tvary, barvy, ...)

- hrací koutky s různým zaměřením - kuchyňský kout, kadeřnictví, obchod, výtvarný a hrací koutek

 

Režim dne:

6.30-8.30 - scházení dětí (příchod do 8h), ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti

8.30-9.00 - cvičení, hygiena, přesnídávka

9.00-9.45 - didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní)

9.45-11.45 - pobyt venku dle počasí

11.45-12.15 - hygiena, oběd

12.15-14.15 - odpočinek

14.15-14.45 - svačina

14.45-16.30 - spontánní činnosti, hry dle volby dětí, za příznivého počasí pobyt na zahradě

 

***************************************************************************************

 Během školního roku nabízíme dětem tyto akce:

- cvičení v tělocvičně 1x týdně

- vycházky do přírody

- divadelní představení v MŠ

- besedy ve spolupráci s Ekocentrem Paleta

- tvořivé dílničky pro děti a rodiče

- besídky

- karneval

- den otevřených dvěří

- den zábavy a sportu k mezinárodnímu dni dětí

- školní výlet a exkurze

- rozloučení s budoucími prvňáčky

- návštěva ZŠ

a další.

 

Kromě běžných činností nabízíme:

- logopedickou prevenci ve spolupráci s logopedem a rodiči

- celoroční projekt plný pohybu a her s Českou obcí sokolskou - "Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky"

 

***************************************************************************************

 

- nízké školné s stravné

- individuální přístup ke všem dětem

- návaznost předškolního vzdělávání na školní vzdělání - společné akce, soutěže, návštěvy školy


********************************************************************************************


AKTUÁLNĚ:

  • Školné vybíráme hotově 200,- Kč vždy do 15.dne v měsíci.

  • Na pitný režim dejte prosím dětem do školky podepsanou lahvičku na pití, z které umí pít.  A pokud možno si jí i poznají. Během dne se budou lahve dle potřeby doplňovat. Lahvičku si budou děti přinášet i odnášet každý den.

  • Nedávejte dětem do školky žádné hračky z domu (plyšáky apod.)

  • Prosíme rodiče předškoláků, aby si po každé nepřítomnosti dítěte vyžádali u paní učitelky omluvný list a dopsali údaje.

  • Děti, které chodí po obědě domů. si rodiče vyzvedávají v době 12.15-12.30h.
  • Sledujte pravidelné a aktuální info na nástěnce v šatně.

  • Do sáčku k náhradním věcem vložte prosím v uzavřeném obalu dvě čisté roušky. Rouška bude použita v případě zjištění podezření na nákazu COVID - 19 u některého z dětí. V takovém případě budou nosit roušku všechny děti ve třídě, ve které bylo zjištěno podezření na nákazu koronavirem a to až do doby než dojde k vyloučení podezření!
  • Nevoďte do školky dítě s příznaky respiračního onemocnění.

 
*****************************************************************************************

STRAVA

Odhlášky a přihlášky stravného v MŠ je třeba hlásit nejpozději do 7.00 hodin daného dne na e-mail jidelnaostretin@seznam.cz nebo na tel. 797 614 115, jinak stravné propadá.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne.

Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

V době nemoci neprodleně dítě odhlásit a respektovat dobu odhlašování stravy.

 

 **************************************************************************************


*******************************************************************************************


MOTTO:

Vlídnost, úsměv, pohoda - to je naše dohoda.

*******************************************************************************************