Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Škola dnes

Základní škola Ostřetín je od 1.1.2000 sloučeným zařízením s právní subjektivitou, které sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

 

Vyučování začíná ve škole v 8.25H. Výuka končí podle počtu hodin ve 12.10H, ve 13.05H. Ve škole nezvoní, první desetiminutová přestávka je využita k vydání svačin ve školní jídelně, které připravuje paní kuchařka.Druhá dvacetiminutová přestávka slouží k relaxaci a odpočinku. Pokud je hezké počasí, děti tráví tuto přestávku venku v areálu školy.

 

Ve škole pracují 3 odpolední kroužky - sportovní, taneční a hra na flétnu. Cena za celoroční práci je 240 Kč. Každoročně škola pořádá plavecký kurz pro všechny žáky, soutěže, výlety, exkurze, projekty, besedy, zájezdy na kulturní představení, školu v přírodě, turnaj ve florbale pro okolní školy, několikrát ročně vystoupení pro širokou veřejnost, dvakrát do roka vychází školní časopis.

 

Všechny třídy jsou vybaveny počítači, od první třídy děti pracují s výukovými programy, od třetí třídy s internetem.Při vyučování se používají moderní metody výuky s pomocí nové techniky - na naší škole jsou umístěny tři interaktivní tabule. K relaxaci žákům o přestávkách slouží rehabilitační míče, větším dětem ping-pongový stůl.

 

Ráno i odpoledne děti navštěvují školní družinu, od jara do podzimu využívají areál školy s houpačkami a prolézačkami. V roce 2001 bylo dobudováno hřiště s umělým povrchem.

 

Ředitelkou školy je od roku 2004 Mgr. Stanislava Horáčková.

 

Ve školním roce 2020-2021 navštěvuje základní školu 37 žáků. Škola je trojtřídní .

 

 

První a třetí ročník učí paní učitelka Mgr.Stanislava Horáčková, druhý a čtvrtý paní učitelka Mgr. Barbora Čermáková, pátý ročník paní učitelka Mgr. Romana Ročková.