Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

Historie

Školství v Ostřetíně má bohatou a dlouhou tradici.První školní budova byla dřevěná, postavena v roce 1793, v roce 1821 se přestavěla na zděnou.Do téhle školy chodilo až 180 dětí.Původní stará škola, dnešní budova obecního úřadu,byla postavena v roce 1868 nákladem obce Ostřetín a Vysoká jako přízemní jednotřídka .Rozhodnutím školní rady z 25.9.1896 byla škola rozšířena na trojtřídní.V této době navštěvovalo školu 158 dětí.Obec každoročně finančně přispívala na chudé žáky.Učitelé a děti hráli ochotnické divadlo a předváděli ho při místních oslavách a slavnostech.V roce 1913 byla nákladem obce do školy zavedena elektřina. V době 1. světové války byl učitelský sbor pouze dvoučlenný, ale počet žáků se stále pohyboval v rozmezí 182-120,proto se vyučovalo v dopoledních i odpoledních hodinách.Od 14.do 28.10.1918 byla škola zavřena z důvodu epidemie chřipky,která si vyžádala i několik mladých životů.Školní rok 1918-1919 byl ve znamení oslav konce války a začátku nové státnosti.7.března 1920 žáci oslavili 70. narozeniny prezidenta T.G.Masaryka .Ve škole i obci se začaly rozvíjet různé aktivity,byla založena tělovýchovná jednota Sokol.

Po dobu 2. světové války byly děti pověřeny sběrem odpadových surovin a starého papíru. Ustavující schůze Rodičovského sdružení se konala 27.9.1942.Rodičovské sdružení pořádalo filmové večery, výstavy knih a výnos sloužil k zakoupení školních pomůcek.Poslední válečný rok navštěvovalo školu 85 žáků.

Po únorových událostech 1948 došlo ve světě i v našem školství k velkým změnám, se kterými nesouhlasil řídící učitel A. Slavíček,a proto přestal psát školní kroniku. Tato pak byla vedena až do roku 1953 velmi stručně a útržkovitě.

1.října 1950 byla při zdejší škole otevřena i třída mateřské školy. V 60. a 70. letech chodilo do školy stále ještě téměř 80 žáků. Dne 1.září 1963 byla slavnostně otevřena dnešní budova ZŠ.

Škola v Ostřetíně prošla řadou změn, vystřídalo se v ní mnoho žáků a učitelů, docházelo ke změnám ve způsobu výuky, ale hlavní cíl vzdělávat mladé lidi zůstává stále stejný.

 

 

Časový rozsah

Řídící učitel,ředitel(ka)

   

1776-1885

Jan Tobiášek

   

1855-1868

Josef Sedmík

   

1869-1892

Václav Kalous

 

(oficiálně až do roku 1872)

   

1892-1901/02

Jan Volenec

   

1902/03-1919/20

Václav Vosyka

 

(správce školy)

   

1920/21

Alois Vodvárka

 

(do1.11.1928)

   

1928/29-1929/30

František Trojan

 

(prozatímní správce školy)

   

1930/31-1941

Antonín Slavíček

   

1941/42/1942/43

Jaroslav Milec

 

(pověřen správou školy)

   

1942/43-1944/45

Rudolf Dušek

 

(až do 30.3.1945)

   

1944/45

V.Machálková

 

(pověřena správou školy od 1.4. do 30.6.1945)

   

14945/46-1949/50

Antonín Slavíček

   

1950/51-1972/73

Bohuslav Bíbl

   

1973/74 - 1990/91

Otto Filip

   

1991/92 - 1998/99

Helena Filipová

   

1999/00- 2003/04

Jana Smetanová

   

2004/05-současnost

Stanislava Horáčková