Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

Škola on-line

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021-2022

Zápisy do MŠ

Ředitelka Základní a mateřské školy Ostřetín, okres Pardubice v souladu s ustanovením § 34, odst.2 zákona č. 561/2004Sb. stanovuje termín, dobu a místo podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostřetín, Ostřetín 223, na školní rok 2021/2022.

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v termínu 2. 5. 2021 až 16. 5. 2021 dle školského zákona, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K PŘIJETÍ:

  • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte
  • kopii rodného listu dítěte
  • potvrzení o řádném očkování dítěte vystavené dětským lékařem – Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


ORGANIZACE ZÁPISU:

Ve dnech 4. a 5. května od 14.30 do 16.30 budou v budově MŠ vydávány Žádosti o přijetí dítěte v tištěné formě, pokud nemáte možnost tisku. Žádost lze vytisknout  na webových stránkách školy.

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ BUDE PROBÍHAT TĚMITO ZPŮSOBY:

  • do datové schránky školy (3rergph),
  •  e-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu zsostretin@pce.cz,   (nelze jen poslat prostý e-mail),
  •  poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice, Ostřetín 70, 534 01 Holice
  •  osobně na adrese Mateřské školy Ostřetín (čtvrtek 13. 5. a pátek 14. 5. 2021 vždy od 14.30 do 16.30 hodin).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2021 povinné.

Děti budou přijímány dle kapacity mateřské školy a kritérií pro školní rok 2021/2022

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka školy v souladu se Správním řádem ve lhůtě do 30 dnů.

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy www.zs-ostretin.cz Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se doručuje písemně zákonnému zástupci.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KRITERIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Administrátor | 28.04.2021 v 08:19